โรงเรียนบ้านลำทับ หมู่ที่ 5 ถนนลำทับ - ทุ่งใหญ่ บ้านลำทับ ต.ลำทับ อ.ลำทับ จ.กระบี่ 81190 โทร.0-7581-0623 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ข่าวประชาสัมพันธ์
มาตรการสำหรับผู้ปกครอง
ประกาศโรงเรียนบ้านลำทับ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน ๒๑๒
การก่อสร้างอาคารเรียน ๒๑๒ ล./๕๗ - ข (สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างโรงอาหาร แบบ ๑๐๑ล./๒๗ พิเศษ (ปรับปรุงชั้นบนเ
แบบฟอร์มใบแจ้งปริมาณงาน (BOQ)
กำหนดการโรงเรียนบ้านลำทับ
ภาพกิจกรรม
ข่าวการศึกษา
รอบรู้กับลำทับ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง
แนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง
แนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง
วิธีใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
ไม่พบข้อมูล
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
ลิ้งค์น่าสนใจ
รับเรื่องร้องเรียน
รับเรื่องร้องเรียน