สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

เอกลักษณ์    


“สถานศึกษาพอเพียง”

 

อัตลักษณ์

 

“สุขภาพดี วิถีพอเพียง”