ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ปัจจัยเชิงสาเหตุและผลของเวลาการเรียนรู้เชิงวิชาการในชั้นเรียนวิจัยการศึกษา ของนักศึกษาครู
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจันทวรรณ พลวัฒน์
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 01 ส.ค. 2563,13:33  อ่าน 713 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทคัดย่อ วิทยานิพนธ์ การปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการสอนโดยใช้บทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอนกับการสอนแบบปกติ
ชื่ออาจารย์ : นางจิติพร โพธิการ
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 31 ก.ค. 2563,15:40  อ่าน 787 ครั้ง
รายละเอียด..