รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนบ้านลำทับ
หมู่ที่ 5 ถนนลำทับ - ทุ่งใหญ่ บ้านลำทับ   ตำบลลำทับ  อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ 81190
เบอร์โทรศัพท์ 0-7581-0623
Email : baanlamthap@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :