ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติความเป็นมา                           

         โรงเรียนบ้านลำทับ ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2455 ด้วยความร่วมมือของประชาชน
ที่ต้องการให้บุตรหลานของตนได้เล่าเรียน โดยมีนายขาบ (ไม่ทราบนามสกุล) เป็นครูใหญ่และเป็นครูผู้สอนคนแรก ซึ่งเจ้าอาวาสวัดลำทับได้มอบที่ดินจำนวน 21 ไร่ 2 งาน 92 ตารางวาให้แก่โรงเรียนเพื่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป 1 ก จำนวน 3 ห้องเรียนต่อมา เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4 และ ได้ขยายถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7

  เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2534 ตำบลลำทับได้ยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอลำทับ โดยแยกออกจากอำเภอคลองท่อม และยกฐานะเป็นอำเภอลำทับ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2536     โรงเรียนบ้านลำทับได้โอนมาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอลำทับ สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกระบี่ และต่อมาได้โอนมาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากระบี่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  ปีการศึกษา 2546 โรงเรียนบ้านลำทับได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นโรงเรียนในโครงการ “หนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน” (LAB SCHOOL) เมื่อ วันที่ 6 เดือน พฤษภาคม พ.ศ 2554 นางสาวัน ตัน ผู้บริหารบริษัทไทย อินโดปาล์ม ออย แฟคทอรี จำกัด ได้บริจาคที่ดินเป็นสวนปาล์มน้ำมันจำนวน 3 ไร่ เศษ มูลค่า 500,000 บาท โรงเรียนจึงมีเนื้อที่รวมทั้งหมดเป็น 24 ไร่ 2 งาน 92 ตารางวา