เด็กพิเศษเรียนร่วม

นางสาวจิราพรรณ ชุมทอง
ครูอัตราจ้าง
หัวหน้าเด็กพิเศษเรียนร่วม