ข่าวประชาสัมพันธ์
การก่อสร้างอาคารเรียน ๒๑๒ ล./๕๗ - ข (สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
เอกสารแนบ
1. ประกาศโรงเรียนบ้านลำทับ เรื่อง ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างอาคารเรียน ๒๑๒ ล./๕๗ - ข (สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว) 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 2. เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่  ๒/๒๕๖๓ การจ้างก่อสร้าง อาคารเรียนแบบ๒๑๒ล.๕๗-ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว ตามประกาศ โรงเรียนบ้านลำทับ ลงวันที่  ๒ เมษายน ๒๕๖๓
3.แบบฟอร์มใบแจ้งปริมาณงาน BOQ อาคารเรียน 212 ล./57 - ข  สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว 
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 2563,17:16   อ่าน 421 ครั้ง